Dịch vụ

Dịch vụ

Hòn Bườm (hoặc hòn Gầm Ghì) & hòn Mây Rút Trong

PRV TRIP 2
9:30 – 16:30 ( hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Hòn Bườm, Hòn Gầm Ghì, Hòn Mây Rút Trong

PRV TRIP 3
8:30 – 17:00 ( hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Cáp Treo Hòn Thơm và Công Viên Nước – Hòn Gầm Ghì, Hòn Mây Rút Trong

PRV TRIP 4
8:30 – 17:30 ( hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Tàu Riêng COMBO: Ngắm San Hô & Câu Mực Đêm

PRV COMBO
trưa 12:00 – tối 21:00 ( hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Tàu Riêng Câu Mực Đêm Tại Phú Quốc

PRV OPTION 2
17:00 – 21:00 ( hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Tàu Riêng Câu Cá Lớn

PRV OPTION 4
sáng 5:30 – 13:30 hoặc chiều 13:30 – 18:30
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Câu Cá Lớn Phú Quốc

FISHING TRIP
Chuyến 1 (5:30 – 13:30), chuyến 2 (13:30 – 18:30)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Cho thuê xe 7 chỗ

PRV CAR 7
4 tiếng hoặc 8 tiếng
Hàng ngày
Giá xem chi tiết

Cho thuê xe 16 chỗ

PRV CAR 16
4 tiếng hoặc 8 tiếng
Hàng ngày
Giá xem chi tiết

Cho thuê xe 29 chỗ

PRV CAR 29
4 tiếng hoặc 8 tiếng
Hàng ngày
Giá xem chi tiết

Cho thuê xe 34 chỗ

PRV CAR 34
4 tiếng hoặc 8 tiếng
Hàng ngày
Giá xem chi tiết

Cho thuê xe 45 chỗ

PRV CAR 47
4 tiếng hoặc 8 tiếng
Hàng ngày
Giá xem chi tiết

Tour Cano Riêng 3 Đảo Phía Nam

PRV SPEEDBOAT TRIP
8:30 - 17:00 (hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

CÁP TREO & CÔNG VIÊN NƯỚC HÒN THƠM - HÒN BƯỜM – HÒN GẦM GHÌ – HÒN MÂY RÚT TRONG

PRV CABLE TRIP
8:30 - 17:30 (hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Ngắm San Hô – SUNSET BBQ Trên hòn Mây Rút Trong

PRV BBQ TRIP
13:00 - 19:00 (hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Tàu Riêng Camping Trip: Cắm Trại 2N1D Trên Đảo

PRV CAMP TRIP
8:30 - 17:00 (hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết
Contact John's Tours
Contact John's Tours
Messenger