Cho thuê tàu rieng - cano riêng

CHO THUÊ TÀU RIÊNGCANO RIÊNG

CHO THUÊ TÀU RIÊNG

Hòn Bườm (hoặc hòn Gầm Ghì) & hòn Mây Rút Trong

PRV_TRIP_2
9:30 – 16:30 ( hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Hòn Bườm, Hòn Gầm Ghì, Hòn Mây Rút Trong

PRV_TRIP_3
8:30 – 17:00 ( hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Cáp Treo Hòn Thơm và Công Viên Nước – Hòn Gầm Ghì, Hòn Mây Rút Trong

PRV_TRIP_4
8:30 – 17:30 ( hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Tàu Riêng COMBO: Ngắm San Hô & Câu Mực Đêm

PRV_COMBO
trưa 12:00 – tối 21:00 ( hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Tàu Riêng Câu Mực Đêm Tại Phú Quốc

PRV_OPTION_2
17:00 – 21:00 ( hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Tàu Riêng Câu Cá Lớn

PRV_OPTION_4
sáng 5:30 – 13:30 hoặc chiều 13:30 – 18:30
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

CHO THUÊ CANO RIÊNG

Cano Riêng 4 Đảo: hòn Bườm, hòn Gầm Ghì, hòn Mây Rút Trong, hòn Thơm

PRV_SPEEDBOAT_TRIP
8:30 - 17:00 (hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

CÁP TREO & CÔNG VIÊN NƯỚC HÒN THƠM - HÒN BƯỜM – HÒN GẦM GHÌ – HÒN MÂY RÚT TRONG

PRV_CABLE_TRIP
8:30 - 17:30 (hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Ngắm San Hô – SUNSET BBQ Trên hòn Mây Rút Trong

PRV_BBQ_TRIP
13:00 - 19:00 (hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

0948 222 111
0948 222 111
0948 222 111
0918 939 111
WhatsApp
Messenger