Thuê tàu riêng

Cho thuê tàu riêng

Hòn Bườm (hoặc hòn Gầm Ghì) & hòn Mây Rút Trong

PRV_TRIP_2
9:30 – 16:30 ( hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Hòn Bườm, Hòn Gầm Ghì, Hòn Mây Rút Trong

PRV_TRIP_3
8:30 – 17:00 ( hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Cáp Treo Hòn Thơm và Công Viên Nước – Hòn Gầm Ghì, Hòn Mây Rút Trong

PRV_TRIP_4
8:30 – 17:30 ( hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Tàu Riêng COMBO: Ngắm San Hô & Câu Mực Đêm

PRV_COMBO
trưa 12:00 – tối 21:00 ( hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Tàu Riêng Câu Mực Đêm Tại Phú Quốc

PRV_OPTION_2
17:00 – 21:00 ( hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Tàu Riêng Câu Cá Lớn

PRV_OPTION_4
sáng 5:30 – 13:30 hoặc chiều 13:30 – 18:30
Hằng ngày
Giá xem chi tiết

Tàu Riêng Camping Trip: Cắm Trại 2N1D Trên Đảo

PRV_CAMP_TRIP
8:30 - 17:00 (hoặc theo yêu cầu)
Hằng ngày
Giá xem chi tiết
0948 222 111
0948 222 111
0948 222 111
0918 939 111
WhatsApp
Messenger