Hotels - Phuquoctrip.com

Hotel

Choose by
Filter by price
Filter by star
Filter by type
Filter by region
REGENT PHU QUOC Resort & Spa

REGENT PHU QUOC Resort & Spa

Resort & Spa
Thông tin về tiêu chuẩn khách sạn trên website là do khách sạn cung cấp dựa trên cơ sở vật chất hiện có của khách sạn và chỉ mang tính tham khảo. Tiêu chuẩn khách sạn không nhất thiết trùng khớp với tiêu chuẩn sao do Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch hoặc Tổng Cục Du Lịch cấp.
Truong Beach, Duong To, Phu Quoc CIty
 • Free internet
 • Welcoming drinks
 • Free breakfast
 • Parking
Contact us
View room ➦
Salinda Resort

Salinda Resort

Resort
Thông tin về tiêu chuẩn khách sạn trên website là do khách sạn cung cấp dựa trên cơ sở vật chất hiện có của khách sạn và chỉ mang tính tham khảo. Tiêu chuẩn khách sạn không nhất thiết trùng khớp với tiêu chuẩn sao do Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch hoặc Tổng Cục Du Lịch cấp.
Tran Hung Dao Street, Duong Dong ward, Phu Quoc City
 • Free internet
 • Booking support
 • Parking
 • Airport shuttle
Contact us
View room ➦
Novotel Phu Quoc Resort

Novotel Phu Quoc Resort

Resort
Thông tin về tiêu chuẩn khách sạn trên website là do khách sạn cung cấp dựa trên cơ sở vật chất hiện có của khách sạn và chỉ mang tính tham khảo. Tiêu chuẩn khách sạn không nhất thiết trùng khớp với tiêu chuẩn sao do Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch hoặc Tổng Cục Du Lịch cấp.
Duong Bao Hamlet, Duong To Commune, Phu Quoc Island, Kien Giang Province
 • Free internet
 • Welcoming drinks
 • Booking support
 • Free breakfast
 • Parking
 • Airport shuttle
Contact us
View room ➦
Sol By Melia Phu Quoc Resort & Spa

Sol By Melia Phu Quoc Resort & Spa

Resort & Spa
Thông tin về tiêu chuẩn khách sạn trên website là do khách sạn cung cấp dựa trên cơ sở vật chất hiện có của khách sạn và chỉ mang tính tham khảo. Tiêu chuẩn khách sạn không nhất thiết trùng khớp với tiêu chuẩn sao do Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch hoặc Tổng Cục Du Lịch cấp.
Bai Truong, Sonasea Area, Cua Lap Hamlet, Duong To, Phu Quoc City, Kien Giang
 • Free internet
 • Welcoming drinks
 • Booking support
 • Free breakfast
 • Parking
 • Airport shuttle
Contact us
View room ➦
Vinpearl Discovery Wonder World Resort & Villas

Vinpearl Discovery Wonder World Resort & Villas

Resort & Villas
Thông tin về tiêu chuẩn khách sạn trên website là do khách sạn cung cấp dựa trên cơ sở vật chất hiện có của khách sạn và chỉ mang tính tham khảo. Tiêu chuẩn khách sạn không nhất thiết trùng khớp với tiêu chuẩn sao do Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch hoặc Tổng Cục Du Lịch cấp.
Bãi Dài
 • Free internet
 • Welcoming drinks
 • Booking support
 • Free breakfast
 • Parking
 • Airport shuttle
Contact us
View room ➦
Melia Vinpearl Resort & Villas

Melia Vinpearl Resort & Villas

Resort & Villas
Thông tin về tiêu chuẩn khách sạn trên website là do khách sạn cung cấp dựa trên cơ sở vật chất hiện có của khách sạn và chỉ mang tính tham khảo. Tiêu chuẩn khách sạn không nhất thiết trùng khớp với tiêu chuẩn sao do Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch hoặc Tổng Cục Du Lịch cấp.
Bãi Dài
 • Free internet
 • Welcoming drinks
 • Booking support
 • Free breakfast
 • Parking
 • Airport shuttle
Contact us
View room ➦
The Shells Resort & Spa Phu Quoc Resort & Spa

The Shells Resort & Spa Phu Quoc Resort & Spa

Resort & Spa
Thông tin về tiêu chuẩn khách sạn trên website là do khách sạn cung cấp dựa trên cơ sở vật chất hiện có của khách sạn và chỉ mang tính tham khảo. Tiêu chuẩn khách sạn không nhất thiết trùng khớp với tiêu chuẩn sao do Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch hoặc Tổng Cục Du Lịch cấp.
Ganh Gio Beach, Duong Đong Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province
 • Free internet
 • Welcoming drinks
 • Booking support
 • Free breakfast
 • Parking
 • Airport shuttle
Contact us
View room ➦
Fusion Resort Phu Quoc Resort

Fusion Resort Phu Quoc Resort

Resort
Thông tin về tiêu chuẩn khách sạn trên website là do khách sạn cung cấp dựa trên cơ sở vật chất hiện có của khách sạn và chỉ mang tính tham khảo. Tiêu chuẩn khách sạn không nhất thiết trùng khớp với tiêu chuẩn sao do Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch hoặc Tổng Cục Du Lịch cấp.
Tran Hung Dao Street, Duong Dong ward, Phu Quoc City
 • Free internet
 • Welcoming drinks
 • Booking support
 • Free breakfast
 • Parking
 • Airport shuttle
Contact us
View room ➦
Radisson Blu Phu Quoc Resort

Radisson Blu Phu Quoc Resort

Resort
Thông tin về tiêu chuẩn khách sạn trên website là do khách sạn cung cấp dựa trên cơ sở vật chất hiện có của khách sạn và chỉ mang tính tham khảo. Tiêu chuẩn khách sạn không nhất thiết trùng khớp với tiêu chuẩn sao do Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch hoặc Tổng Cục Du Lịch cấp.
Bãi Dài, Gành Dầu
 • Free internet
 • Welcoming drinks
 • Booking support
 • Free breakfast
 • Parking
 • Airport shuttle
Contact us
View room ➦
Premier Village Phu Quoc Resort

Premier Village Phu Quoc Resort

Resort
Thông tin về tiêu chuẩn khách sạn trên website là do khách sạn cung cấp dựa trên cơ sở vật chất hiện có của khách sạn và chỉ mang tính tham khảo. Tiêu chuẩn khách sạn không nhất thiết trùng khớp với tiêu chuẩn sao do Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch hoặc Tổng Cục Du Lịch cấp.
Ong Doi Cape, An Thoi Ward, Phu Quoc City, Kien Giang
 • Free internet
 • Welcoming drinks
 • Booking support
 • Free breakfast
 • Parking
 • Airport shuttle
Contact us
View room ➦
Contact John's Tours
Contact John's Tours
Messenger