Hotline : 1900 17 71

Bảng giá vận chuyển

Giá vận chuyển – Dành cho khu vực Dương Đông (VNĐ)
Hành trình Loại xe
Xe máy 7 chỗ 15 chỗ 29 chỗ 34 chỗ 45 chỗ 47 chổ 51 chổ
Sân bay 50.000 350.000 600.000 900.000 1.000.000 1.300.000 1.300.000 1.400.000
Cảng Bãi Vòng 100.000 500.000 700.000 1.200.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 1.700.000

Giá bao gồm: Thuế VAT 10%
Không bao gồm: Phí đậu xe, phí sân bay
Khu vực Ông Lang: Phụ phí 300.000 VNĐ

Giá vận chuyển – Dành cho khu vực Bắc đảo – VIN PEARL (VNĐ)
Hành trình Loại xe
7 chỗ 15 chỗ 29 chỗ 34 chỗ 45 chỗ 47 chỗ 51 chỗ
Sân bay 1.200.000 1.500.000 2.300.000 2.500.000 2.900.000 3.000.000 3.300.000
Cảng Bãi Vòng 1.300.000 1.700.000 2,.00.000 2.700.000 3.100.000 3.200.000 3.500.000

Giá bao gồm: thuế VAT 10%
Giá không bao gồm: Phí đậu xe, phí sân bay

TOP
tripadvisor Gọi ngay
1900 1771
Gọi ngay
WhatsApp
WhatsApp
Messenger
Xem trên Google Map
Google Map