Hotline : 1900 17 71

Quy Định Về Thanh Toán

Khách hành sử dụng 1 trong 3 hình thức thanh toán dưới đây để thực hiện thanh toán tiền trên website phuquoctrip.com:
1. THẺ TÍN DỤNG (VISA VÀ MASTER CARD) 
Khách hàng lựa chọn hình thức thanh  toán  này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt tour  trên website phuquoctrip.com. Khi sử dụng hình thức thanh toán này, Khách hàng sẽ phải trả phí dịch vụ cho Ngân hàng/Nhà phát hành thẻ.
2. TIỀN MẶT 
Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt tour  trên website phuquoctrip.com. Khách hàng đến văn phòng của John’s Tours để thanh toán tiền hoặc nộp tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của John’s Tours theo đúng thông tin hướng dẫn khi lựa chọn hình thức thanh toán này.
3. DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN
Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt tour  trên website phuquoctrip.com. Sau khi lựa chọn hình thức thanh toán này, Khách hàng sẽ thực hiện trực tiếp các bước thanh toán trên website của Cổng thanh toán Onepay.

TOP
tripadvisor Gọi ngay
1900 1771
Gọi ngay
WhatsApp
WhatsApp
Messenger
Xem trên Google Map
Google Map